Komunikační systémy pro zdravotnictví a zařízení sociální péče

Мы являемся ведущим мировым производителем современных систем связи и сигнализации для медсестер и пациентов, которые удивят вас нестандартными функциями, надежностью и выгодной ценой. Они используются в здравоохранении и социальных услугах.

IP - Hovorový komunikační systém - Full IP

IP - Hovorový komunikační systém - Full IP

Модельный ряд IP-сенсорных экранов предлагает совершенно новое направление для систем связи для больниц, ориентированных на будущее. Разнообразная конфигурация системы позволяет обеспечить необходимый уровень комфорта.

objevit řešení »

IP - signalizační systém

IP - signalizační systém

Signalizační systém na bázi moderní IP technologie nabízí vysoký komfort a možnost snadné rozšířitelnosti na plnohodnotné komunikační IP zařízení.

objevit řešení »

Signalizační systém

Signalizační systém

Система оптико-акустической сигнализации «медсестра-пациент» представляет собой экономичное решение для пациентов и медперсонала в отделениях, где голосовая связь не требуется. Его можно использовать в основном в больницах в отделениях интенсивной терапии, а также в детских или психиатрических отделениях благодаря простоте эксплуатации.p>

objevit řešení »

Ergonomický design

Ergonomický design

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей

настенное крепление

настенное крепление

Rychlá volba

Rychlá volba

Hlasitý hovor

Oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou.

Комната пациента

Codaco Electronic s.r.o.

Sesterna

Codaco Electronic s.r.o.

Diskrétní hovor

Oboustranné plně duplexní diskrétní hovorové spojení u každého lůžka pacienta.

Комната пациента

Codaco Electronic s.r.o.

Sesterna

Codaco Electronic s.r.o.

Gyroskop ve sluchátku

Гироскоп в трубке - позиционное автоматическое переключение между дискретным и громким соединением вызова (дискретный вызов - пациент держит терминал в руке, громкий вызов - терминал висит в держателе на стене или на кровати)

Комната пациента

Codaco Electronic s.r.o. Codaco Electronic s.r.o. Codaco Electronic s.r.o.

Sesterna

Codaco Electronic s.r.o.

Hlasová navigace ve vybraných jazycích

Funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v jazyku dané země, předává hlavní terminál a pokojový terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání do celé místnosti pracoviště sester, což umožňuje rychlejší reakci zdravotnického personálu na vzniklé volání (bez nutnosti vždy číst uvedené informace z displeje hlavního terminálu).

Hlasová navigace ve vybraných jazycích Hlasová navigace ve vybraných jazycích

Auto-diagnostická funkce

Auto-diagnostické funkce systému informující personál o případných nefunkčních částech systému, notifikace o odpojených IP prvcích systému a odpojených prvků nouzového volání.

Auto-diagnostická funkce
Auto-diagnostická funkce

Informační LCD panel

Informační LCD panel slouží pro zobrazení data, času a lokalizace místa volání včetně jeho adresné identifikace.

Informační LCD panel Informační LCD panel Informační LCD panel Informační LCD panel Informační LCD panel

Signalizace a lokalizace pacientů a klientů

Беспроводная кнопка WB2-F для пациентов

Используется для беспроводной активации вызовов в пределах требуемой области, соответственно. в радиусе действия приемника WR1/M. Это позволяет клиентам свободно перемещаться по отделению с возможностью немедленного вызова помощи.

Signalizace a lokalizace pacientů a klientů Signalizace a lokalizace pacientů a klientů Signalizace a lokalizace pacientů a klientů Signalizace a lokalizace pacientů a klientů

Идентификация прохода клиента

Náramek pro identifikaci průchodu WB2-G

Дезориентированные особи полезной волновой погиб в вымезенных областях се заселены сполехливы охраны. Slouží k bezdrátové aktivaci nepovoleného vstupu či úniku hlídaným průchodem v dosahu přijímače. Při opuštění chráněné oblasti, je informace v závislosti na situaci odeslána na potřebná místa.

Вызов и определение местонахождения персонала, находящегося в опасности Идентификация прохода клиента Идентификация прохода клиента Идентификация прохода клиента

Вызов и определение местонахождения персонала, находящегося в опасности

Bezdrátové tlačítko WB2-S pro personál

Используется для беспроводной активации вызовов в требуемой области, соответственно. в рамках развертывания приемников WR1/M. Персонал, находящийся под угрозой исчезновения, легко и быстро активирует экстренные вызовы с указанием местоположения. Кнопка позволяет прикрепить его к руке или повесить на шею.

Вызов и определение местонахождения персонала, находящегося в опасности Вызов и определение местонахождения персонала, находящегося в опасности Вызов и определение местонахождения персонала, находящегося в опасности Вызов и определение местонахождения персонала, находящегося в опасности