Veletržní aktivity společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o.

26. 08. 2021

Společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018307 „Veletržní aktivity společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o.“. Cílem projektu (operace) je aktivní vystavovatelská účast na zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.